Το σχολείο μας

Ιστορικό και φωτογραφίες...

Η γειτονιά μας

Η παλιά πόλη και το Ενετικό λιμάνι Χανίων

Το περιοδικό μας

"Ο κόσμος των παιδιών"


Το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα... erasmus+

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Εγγραφή στα Μουσικά Γυμνάσια.

 

 Αγαπητοί γονείς, μαθητών/τριων της ΣΤ΄, 

 Σας ενημερώνουμε ότι αν επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο Μουσικό Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πρέπει από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 να υποβάλετε από κοινού και οι δύο γονείς ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.