ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σχολείο μας λειτουργεί ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και οι περίπου 200 μαθητές του, ηλικίας 6 – 12 ετών, έρχονται σε επαφή με μαθήματα όπως: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Το προσωπικό μας αποτελείται από δασκάλους και εκπ/κούς ειδικοτήτων. Ειδική μέριμνα λαμβάνουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς και αυτοί που προέρχονται από ξένες χώρες (αλλοδαποί μαθητές), καθώς οι εκπαιδευτικοί βοηθούν να ξεπεράσουν τις πιθανές δυσκολίες τους και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία.

Χάρη στη γεωγραφική θέση του σχολείου μας στο κέντρο της πόλης μας, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πολύ συχνά σε πολιτιστικά, θεατρικά και επιστημονικά δρώμενα, αφού έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα μουσεία της πόλης μας.

Υπηρετούμε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μόνο ένα στόχο: να παρουσιάσουμε μια ευχάριστη πλευρά του σχολείου, όπου η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης. Οι μαθητές μας, μέσα από πολυάριθμες δράσεις που εκπονούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μαθαίνουν να ζουν με αλληλεγγύη και να σέβονται τις πολιτιστικές και όποιες άλλες ιδιαιτερότητες.
 
Έχουμε συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς με το πρόγραμμα Erasmus+ από άλλες χώρες για να ανταλλάξουμε αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους, που θα βελτιώσουν τη σχολική καθημερινότητα. Συνεχίζουμε σε αυτή την προσπάθεια με επιθυμία να συνεργαστούμε στον τομέα της Τοπικής Ιστορίας, Ήθη, Έθιμα και Λαϊκή Παράδοση, και ειδικά στον τομέα της ειρηνικής συνύπαρξης, παρά τις πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.