ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σχολείο μας λειτουργεί ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, που σημαίνει ότι οι περίπου 200 μαθητές του ηλικίας 6 – 12 ετών, έρχονται σε επαφή με μαθήματα όπως: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Το προσωπικό μας αποτελείται περίπου από 24 δασκάλους και εκπ/κούς ειδικοτήτων. Ειδική μέριμνα λαμβάνουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ), καθώς και αυτοί που προέρχονται από ξένες χώρες (αλλοδαποί μαθητές), καθώς υπάρχει οργανικά τοποθετημένος ειδικός εκπαιδευτικός που τους βοηθά να ξεπεράσουν τις πιθανές δυσκολίες τους και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία.

Χάρη στη γεωγραφική θέση του σχολείου μας στο κέντρο της πόλης μας, οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πολύ συχνά σε πολιτιστικά, θεατρικά και επιστημονικά δρώμενα, αφού έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα μουσεία της πόλης μας.

Υπηρετούμε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μόνο ένα στόχο: να παρουσιάσουμε μια ευχάριστη πλευρά του σχολείου, όπου η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης. Οι μαθητές μας, μέσα από πολυάριθμες δράσεις που εκπονούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μαθαίνουν να ζουν με αλληλεγγύη και να σέβονται τις πολιτιστικές και όποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες και να ανταλλάξουμε αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους, που θα βελτιώσουν τη σχολική καθημερινότητα. Θέλουμε να εργαστούμε ως εταίροι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Erasmus, στον τομέα της Τοπικής Ιστορίας, Ήθη, Έθιμα και Λαϊκή Παράδοση, και ειδικά στον τομέα της ειρηνικής συνύπαρξης, παρά τις πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.