Το σχολείο μας

Ιστορικό και φωτογραφίες...

Η γειτονιά μας

Η παλιά πόλη και το Ενετικό λιμάνι Χανίων

Το περιοδικό μας

"Ο κόσμος των παιδιών"


Το Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα... erasmus+

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η διάθεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (7 TABLETS), δωρεά του Δήμου Χανίων, θα γίνει στους μαθητές/τριες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός πληροφορικής, προβλέπονται στην ΥΑ με αρ. πρωτ.:Φ8/46284/Δ4, 14-04-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με αυτή:

Ο Διευθυντής μετά από συνεννόηση με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

·         το χαμηλό εισόδημα,

·         η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,

·         η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,

·         οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

 

Παρακαλούμε τους γονείς – κηδεμόνες που θα αιτηθούν τον δανεισμό των ηλεκτρονικών συσκευών – πινακίδων (Tablets) να προσκομίσουν στο Σχολείο τα παρακάτω:

·         Αίτηση προς το σχολείο, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

·         Εκκαθαριστικό Εφορίας, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ (πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές του taxis, Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης, και κάνουμε είσοδο) ή από το λογιστή/στρια.

·         Κάρτα Ανεργίας

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάσταση, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ (Θα εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet), ή από ΚΕΠ, Δήμο Χανίων.

 

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει:

·         Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ

·         αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής της στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και

·         είναι υπόχρεος αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

 

Παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Σχολείο μέχρι την Τρίτη 1/12/2020 και ώρες 11:00 με 15:00.

 

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕξΑΕ - ΟΔΗΓΙΕΣ

 


 

Σας ενημερώνουμε ότι από 18/11/2020 θα ξεκινήσει η Σύγχρονη ΕξΑΕ, μέσω της πλατφόρμας Webex Meeting για τους μαθητές του Σχολείου μας.

Κατά τις ημέρες εφαρμογής των εξ αποστάσεως μαθημάτων, το ωράριο λειτουργίας των ψηφιακών τάξεων στην πλατφόρμα webex, σύμφωνα με την 155689 /ΓΔ4/14-11-2020 Υ.Α. θα είναι ως εξής:

1η ώρα 14:10-14:40

2η ώρα 14:50-15:20

3η ώρα 15:30-16:00

4η ώρα 16:10-16:40

5η ώρα 16:50-17:20

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στις ψηφιακές τάξεις:

Πατώντας τον δεσμό (ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) πρέπει να κατεβάσετε (λήψη) το αρχείο pdf το οποίο αναφέρεται στο τμήμα του μαθητή (π.χ. Γ1). Το αρχείο για να ανοίξει πρέπει να εισάγετε τον κωδικό που σας έχει γνωστοποιηθεί από τον εκπ/κό του τμήματος (ο αριθμός αυτός δεν θα γνωστοποιηθεί πουθενά, για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων άσχετων με το τμήμα).

Το αρχείο εμφανίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του συγκεκριμένου τμήματος. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν (να κάνουν κλικ) τον δεσμό τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα στην οποία θα παρακολουθήσουν το μάθημα. Στη συνέχεια οι μαθητές θα χρειαστεί να γράψουν το όνομά τους και δεν χρειάζεται να γράψουν το mail τους.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα εισαχθούν στην ψηφιακή τάξη του εκπ/κού, όπου θα τους δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της ΕξΑΕ.

Καλή αρχή!!!

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Αναστολή λειτουργίας του Σχολείου

 


Αγαπητοί γονείς,
 
   Από τη Δευτέρα 16/11/2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλείνουν για δύο εβδομάδες.

   Νεότερες οδηγίες για την υλοποίηση  της εξ αποστάσεως εκπ/σης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ευχόμαστε καλή υγεία!!!