Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Πέρα μακριά - Β1

    Με τη φαντασία μας, τη δίψα για μάθηση και με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας φτάσαμε πέρα μακριά μέχρι την άκρη του ηλιακού μας συστήματος. Γνωρίσαμε τους πλανήτες με τη σειρά, τους επισκεφτήκαμε και συνειδητοποιήσαμε πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τη Γη μας, γιατί είναι μόνο μία.
Υπεύθυνη εκπ/κός: Κογιαννάκη Άννα