Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Η γιορτή των Αστεριών - Α

Χορογραφία «Η γιορτή των Αστεριών»
Τάξη: Α’ δημοτικού

Η μουσική ο λόγος και κίνηση συναντώνται ήδη στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, ενώ η ύπαρξη παραδοσιακών τραγουδιστών παιχνιδιών, διαχρονικά και σε παγκόσμια κλίμακα, αποδεικνύει ότι η μουσικοκινητική δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μέσο αγωγής. Στις αρχές του 20ου αιώνα γίνονται οι πρώτες προσπάθειες ενοποίησης των παραπάνω τεχνών για εκπαιδευτικούς λόγους, οπότε και στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Αγωγής εντάσσεται η μουσικοκινητική αγωγή, η οποία μέσα από την επιλεγμένη θεματολογία της, συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού και των στόχων της Φυσικής Αγωγής, καθώς δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εμπειρίες τους για να αναπτυχθούν κινητικά,  γνωστικά, συναισθηματικά.
Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας μουσικοκινητικής αγωγής, στο πρώτο τρίμηνο, επιλέχθηκε τα παιδιά να εργαστούν πάνω στο τραγούδι “Γιορτή των αστεριών”. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν παρουσιάζονται ακολούθως:
     Διαθεματική προσέγγιση του θέματος διάστημα, αστερισμοί, πλανήτες
     Ανάπτυξη δεξιότητας μετακίνησης και κινητικής έκφρασης
     Ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης και αντίληψης χώρου
     Ανάπτυξη κινητικής δημιουργικότητας και συνεργασίας

Εμπλεκόμενα μαθήματα: Φυσική Αγωγή, Μουσική 

Video link: https://youtu.be/Fyfyud6LzLU