Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022-2023


 

Παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών του Σχολείου μας να ενημερώσουν εάν επιθυμούν να εγγραφεί το παιδί τους στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου (έως 5:30 μ.μ.).

Η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέσω mail (mail@5dim-chanion.chan.sch.gr) ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αναγράφοντας στο mail το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την τάξη για το σχολικό έτος 2022-23, καθώς και το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας.

Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12/9/2022.