Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Φυσική...φυσικά!!!


 

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 η ΣΤ’ τάξη του σχολείου μας υλοποίησε προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ. Χανίων).

Η επίσκεψη στο ΕΚΦΕ έδωσε μια μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο των φυσικών επιστημών μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και πειράματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντυπωσιακά πειράματα, να εξερευνήσουν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα και να κατανοήσουν τις επιστημονικές αρχές που τα διέπουν.

Μέσα από δραστηριότητες όπως η παρατήρηση διαφόρων πειραμάτων, η ανάλυση δεδομένων και η συζήτηση με ειδικούς στον τομέα, οι μαθητές ανέπτυξαν την κριτική σκέψη τους και ενίσχυσαν το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές επιστήμες.

Η επίσκεψη σε ένα εργαστηριακό κέντρο παρέχει πρακτική εμπειρία που συμπληρώνει τη θεωρητική μάθηση στην τάξη, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανακάλυψη. Αυτή η εμπειρία μπορεί να ενισχύσει την περιέργεια των μαθητών, να ενθαρρύνει την επιστημονική αντίληψη και να εμπνεύσει μελλοντικές σπουδές στον ευρύτερο τομέα των φυσικών επιστημών.