Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Εγγραφές μαθητών/τριων στην Α΄ Τάξη σχολ. έτος: 2024-25

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2024 – 2025 στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν, με φυσική παρουσία των γονέων, από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 (Παράταση έως 27/3/2024), από 08.30-09:30 και 12:00-13:00, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, στο τηλέφωνο: 2821094171

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση εγγραφής που υπογράφεται στο σχολείο και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες ή με έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του (gov.gr).

Η αίτηση δίνεται από το Σχολείο ή προ συμπληρώνεται.(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο)

  • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)(πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο)
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, Συμβόλαιο Ενοικίασης ή Αγοράς Κατοικίας, Έντυπο Ε1 φορ. δήλωσης …)

Γίνονται δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.

  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. Εκδίδεται από το νηπιαγωγείο που φοιτά το παιδί. (για τα νήπια που φοιτούν στο 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων δεν απαιτείται)
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο μας μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ).
  • Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

 

Προαιρετικά

Φοίτηση στο Ολοήμερο

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται όλοι/ες οι μαθητές/τριες χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β΄ 3838/9-9-2020).

Τα όρια του 5ου Δημοτικού Σχολείου είναι: Ακτή Κανάρη, Πατρ. Αθανασίου, Πατρ. Ιωαννικείου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σελίνου, Βάσσου, Κισάμου, Μελ. Μεταξάκη, Μελ. Πηγά, Πειραιώς, Ακτή Κανάρη ή στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ΠΕ Χανίων (Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη)