Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Εγγραφή στα Μουσικά Γυμνάσια.

 

Αγαπητοί γονείς, μαθητών/τριων της ΣΤ΄, 

 σας ενημερώνουμε ότι αν επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο Μουσικό Γυμνάσιο θα πρέπει από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  στο Μουσικό Σχολείο.

Επισημαίνεται ότι  στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).