Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Σειρά Μαθημάτων Τ.Π.Ε. Ε', ΣΤ' Δημοτικού

Του Κώστα Κατσούλα:

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-16 κατέγραψα σε ψηφιακή μορφή 51 μαθήματα για τις τάξεις Ε' και ΣΤ', τα οποία σχεδίασα με βάση το πρόγραμμα σπουδών για τα ΕΑΕΠ: 

 Σειρά Μαθημάτων Τ.Π.Ε. Ε', ΣΤ' Δημοτικού