Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Σειρά Μαθημάτων Τ.Π.Ε. Γ', Δ' Δημοτικού

Του Κώστα Κατσούλα:

Κατά τη σχολική χρονιά 2015-16 κατέγραψα σε ψηφιακή μορφή 42 μαθήματα για τις τάξεις Γ' και Δ', τα οποία σχεδίασα με βάση το κοινό για τις τάξεις αυτές πρόγραμμα σπουδών για τα ΕΑΕΠ: