Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 


Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε Κοινωνική Λειτουργός στο σχολείο μας με σκοπό τη στήριξη της οικογένειας, των μαθητών καθώς και παρέμβαση τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε οικογένειες κα παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης.

Το έργο της Κοινωνικής Λειτουργού είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά κρίσιμες καταστάσεις. Τα ατομικά προγράμματα και η παρατήρηση στην τάξη που αφορούν συγκεκριμένο παιδί χρειάζονται έγγραφη συναίνεση του γονέα.

Όλα αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών και της καλύτερης κοινωνικοποίησής τους στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα και οι συναντήσεις μαζί της θα γίνονται κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Το τηλέφωνο του σχολείου (2821094171) καθώς και το mail: 5dichasch@gmail.com θα είναι στη διάθεσή σας γι΄ αυτόν τον σκοπό.

Από τη Δ/νση του Σχολείου