Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Κινητική δημιουργικότητα-Β’ Τάξη

1) Όταν η μουσική ξεκινά τα παιδιά αρχίζουν να κινούνται στο χώρο, φτιάχνοντας σωματικά σχήματα. Όταν η μουσική σταματά μετά το παράγγελμα του δασκάλου αρχίζουν να ενώνουν: δυο χέρια, δυο πόδια, ένα χέρι, ένα πόδι, κεφάλι με αγκώνα, κλπ
2) Σωματικά σχήματα σε συνδυασμό με αντικείμενα (π.χ. στεφάνια ρυθμικής)
3) Σωματικά σχήματα σε σχέση με το έδαφος: ακουμπώντας στο έδαφος δυο πόδια, ακουμπώντας στο έδαφος δυο χέρια και ένα πόδι, ακουμπώντας στο έδαφος δυο πόδια και ένα χέρι κλπ, να μην ακουμπούν στο έδαφος ούτε χέρια ούτε πόδια.
Διδακτικοί στόχοι: Κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητα συντονισμού, κινητική δημιουργική έκφραση και φαντασία.
Μέθοδοι αναπαραγωγής: Μέθοδος παραγγέλματος, Μέθοδος καθοδηγούμενης εφευρετικότητας.
Υπεύθυνη εκπ/κός: Καπετανάκη Τόνια