Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Ας παίξουμε-SkeletonPuzzles-Α1

Η Α’ τάξη του Σχολείου μας καλεί όλα τα παιδιά να παίξουν φτιάχνοντας παζλ από τις εικόνες που δημιούργησαν αυτά, καθώς και τα παιδιά των άλλων χωρών (Λιθουανία και Σλοβενία) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Ας παίξουμε πατώντας πάνω στις εικόνες σε ελεύθερο λογισμικό παζλ. Υπεύθυνη εκπ/κός: Κογιαννάκη Άννα.
https://tinyurl.com/skeletonpuzzles

https://tinyurl.com/skeletonpuzzles

https://tinyurl.com/skeletonpuzzles

https://tinyurl.com/skeletonpuzzles