Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

"Βαθύ Μπλε" - Α1

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα Erasmus+ ασχοληθήκαμε με το νερό. Μελετώντας τη σχετική μακέτα συζητήσαμε για τον κύκλο του νερού.
Εμπνευσμένοι από το Γαλάζιο μας πλανήτη κατασκευάσαμε το δικό μας γαλάζιο βυθό παρουσιάζοντας τη ζωή μέσα σε αυτό αλλά και κατασκευάζοντας τα δικά μας καράβια για να αρμενίζουμε στα πέλαγα.

Εμπλεκόμενα μαθήματα: Μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά.

Υπεύθυνη εκπ/κός: Κογιαννάκη Άννα