Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Συνάντηση μέσω Skype - erasmus+

Στις 30/5/2019 πραγματοποιήθηκε, μέσω skype, συνάντηση γνωριμίας των μαθητών της Σλοβενίας με τους δικούς μαθητές.
Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, μιλήσαμε και νιώσαμε ότι μας συνδέουν πολλά. Το πρόγραμμα "Out of Subject Box" είναι μια αφορμή να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς.