Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Ο κύκλος του νερού-Παραμύθι Β

Μιλήσαμε για το νερό στη ζωή μας και μετά φτιάξαμε μια μακέτα με θέμα το κύκλο του νερού.
Σκοπός- στόχος τα παιδιά να κατανοήσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες την πορεία του νερού μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. 

Τα παιδιά έφτιαξαν ένα παραμύθι για τον κύκλο του νερού με μέθοδο project
Διαθεματική προσέγγιση με εμπλοκή μαθημάτων Γλώσσας, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικών. 


Υπεύθυνη εκπ/κός: Στεφοπούλου Χαρά