Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Singing in the rain - Ε2

Το Σχολείο, ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και να αναπτύξει δεξιότητες των παιδιών, οι οποίες θα τα βοηθήσουν δομήσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο ως αντάξιο μιας νέας κοινωνίας με πρωταρχικό στόχο τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.
Οι μαθητές του Ε2 πρότειναν και υλοποίησαν χορευτικά το γνωστό «Singing in the rain», μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ “Out of subject box”, γνωστοποιώντας ότι έξω από το κουτί μπορούν να γίνουν καταπληκτικές δημιουργίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου παιδαγωγικού συστήματος.
Υπεύθυνοι εκπ/κοί:
Χορογραφία-Υλοποίηση: Η εκπ/κός Φυσ. Αγωγής Καπετανάκη Τόνια.
Κινηματογράφηση-Επεξεργασία video: Ο εκπ/κός του τμήματος Τζόκας Κων/νος.