Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Εγγραφή παιδιών στο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών της ΣΤ τάξης.

Εάν ενδιαφέρεστε το παιδί σας να εγγραφεί σε μουσικό ή καλλιτεχνικό γυμνάσιο κατά το σχ. έτος 2020-21 ανοίξτε τους παρακάτω δεσμούς για ενημέρωση και εφαρμογή.

Για το μουσικό γυμνάσιο:

https://drive.google.com/file/d/1vJJjUxRynrRucqLVJQeZ3desIyNz68b5/view

https://drive.google.com/file/d/1UtDHSOql-g7xMqWUnCX9AT3HxKhUwJVG/view


Για το καλλιτεχνικό γυμνάσιο:

http://dipechan.blogspot.com/2020/05/2020-2021_5.html