Κυριακή 31 Μαΐου 2020

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΜΕΝΩ ΥΓΙΗΣ

Τρόποι συμπεριφοράς στο σχολείο!

Δεν θέλει κόπο! - Θέλει τρόπο! - Μπορώ κι εγώ!

Βλέπω και τηρώ τις οδηγίες από την παρακάτω ταινία!