Κυριακή 31 Μαΐου 2020

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αγαπητοί μας μαθητές και γονείς,

  Παραθέτουμε κανόνες - οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την επαναλειτουργία του σχολείου από 1 Ιουνίου - 26 Ιουνίου 2020.
Εκτός από τη ΣΤ' τάξη, θα λειτουργήσουν δυο ομάδες μαθητών, υποτμήματα της τάξης.Η Α' ομάδα θα έρθει την πρώτη εβδομάδα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή και τη δεύτερη εβδομάδα θα έρθει την Τρίτη & την Πέμπτη. Το ίδιο θα ισχύσει και κατά την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα.

Η Β' ομάδα θα έρθει την πρώτη εβδομάδα τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και τη δεύτερη εβδομάδα θα έρθει Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή.
Το ίδιο θα ισχύσει και κατά την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα.

  • Σημειώνουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης έχουν κάθε μέρα μάθημα.
  • Το ολοήμερο ΔΕΝ θα λειτουργήσει αυτό το διάστημα.
  • Η ώρα προσέλευσης είναι 8:00 – 8:15 και αποχώρησης 13:15 - 13:30.

  • Κατά την προσέλευση-αποχώρηση οι μαθητές μεταβαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο της αυλής, διαφορετικό για κάθε οριζόμενη υποομάδα, με υπεύθυνο επιβλέπων εκπαιδευτικό.
  • Τα διαλείμματα θα είναι διαφορετικά για κάθε οριζόμενη υποομάδα, ώστε να μη συνωστίζεται στην αυλή μεγάλος αριθμός μαθητών και να έχουν σχετική ελευθερία κινήσεων, με υπεύθυνο επιβλέπων εκπαιδευτικό.
Σας παρακαλούμε να είστε συνεπείς γιατί οι πόρτες θα κλειδώνουν.
  • Οι γονείς δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον σχολικό χώρο (μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και για συγκεκριμένους λόγους).
  • Είναι απαραίτητο οι μαθητές να κρατούν μπουκάλι με νερό ή ποτηράκι και δεκατιανό-κολατσιό γιατί το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει!

- Σας παρακαλούμε να συζητήσετε ξανά με τα παιδιά σας για τον αλληλοσεβασμό, την τήρηση της ατομικής υγιεινής και για τη διατήρηση των αποστάσεων, που θα πρέπει να κρατούν και εντός του σχολικού χώρου.

- Αν τα παιδιά σας παρουσιάσουν συμπτώματα αδιαθεσίας ή ίωσης στο σπίτι, δεν θα μεταβούν την επόμενη ημέρα στο σχολείο και αφού ενημερώσετε το σχολείο θα σας δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

 - Αν τα παιδιά σας παρουσιάσουν συμπτώματα αδιαθεσίας ή ίωσης στο σχολείο, θα κληθείτε να τα παραλάβετε άμεσα, χωρίς χρονική καθυστέρηση και αφού έχουν γίνει από μας οι απαραίτητες ενέργειες, όπως ορίζουν οι σχετικοί εγκύκλιοι. Συγχρόνως θα σας δοθούν περαιτέρω οδηγίες.
Προετοιμαζόμαστε όλοι, όσο το δυνατόν καλύτερα,
για αυτήν την επόμενη μέρα.
Με αισιοδοξία, ανυπομονησία και ευχάριστη διάθεση,
περιμένουμε τους αγαπημένους μας μαθητές!