Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Σχεδιάζοντας την Ευρώπη - Γ2

 Στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄ τάξης οι μαθητές μαθαίνουν τι είναι χάρτης και πώς κατασκευάζουμε ένα χάρτη.

Ορμώμενοι από αυτό αποφασίσαμε στο Πρόγραμμα Erasmus+ “Europe” να σχεδιάσουμε τους χάρτες διαφόρων κρατών της Ευρώπης. Πάνω σε ριζόχαρτο αποτυπώσαμε τα βουνά, τις πεδιάδες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες…

Στη συνέχεια φτιάξαμε με τους χάρτες αυτούς το «Παζλ της Ευρώπης». Έτσι οι μαθητές κατανόησαν τον τρόπο κατασκευής γεωφυσικών χαρτών, τις πληροφορίες που αντλούμε από τους γεωφυσικούς χάρτες, πού βρίσκεται το κάθε κράτος και αναζήτησαν βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

 

Ας παίξουμε πατώντας πάνω στην πρώτη εικόνα σε ελεύθερο λογισμικό παζλ.